Google

Google


Vegeu també:
HTML
Javascript i Java
Shockwave/Flash
Fitxers comprimits (ZIP)

Consells bàsics per crear i mantenir una web que funcioni.
Notes sobre el disseny d'aquestes pàgines.

esbós web

Un esbós en paper per a la confecció d'una pàgina web. Veiem el disseny bàsic que es pretén donar a la pàgina, així com alguns assajos de l'ús del color per als diferents elements de la pàgina.

El pas previ és planificar detalladament els continguts i l'estructura de la web. Aquí cal treballar amb llapissos i paper, i anotar totes les idees que sorgeixin.
 Hem de meditar bé l'estructura de la web, per tal que els canvis que s'hagin d'introduir un cop començada no suposin massa complicacions.
 Per començar a preparar el disseny de les pàgines, convé utilitzar paper quadriculat, per tenir una idea exacta de les proporcions i la composició.
 Podem cercar inspiració i idees mirant què fan a altres webs: quina estructura de navegació tenen, els colors que fan servir, tractament tipogràfic... si no en teniu cap de millor, copiau les idees dels altres!

En marxa.
Per preparar els textos i les imatges, utilitzam els programes usuals.
 El text podem escriure'l amb el processador o editor de text que solem emprar; després el copiarem i aferrarem dins de l'editor de pàgines web. També és possible escriure directament dins d'aquests.
 Els gràfics els preparam amb un programa capaç d'exportar les imatges en els formats adients, gif o jpeg. Anirem amb molta cura del seu tamany i ressolució. Les imatges poden ser originals creats amb el pc, o bé processades d'una fotografia o d'un dibuix.
 Quan començam a tenir totes les peces soltes necessàries -gràfics i text- passam a l'editor d'html i ja donam forma a les pàgines individuals. Hem de tenir sempre present l'estructura del "site" complet, per introduir els enllaços necessaris d'unes seccions a les altres.
 Quan les pàgines estan llestes, cal provar el funcionament correcte dels enllaços, verificar el tamany de les imatges, com es veu en diferents navegadors i a distintes ressolucions de pantalla...

Els programes de ftp són senzills programets que permeten transferir fitxers des del nostre ordinador a un ordinador remot, a través d'Internet. És la forma més usual de passar els fitxers d'una pàgina web al servidor que els allotja.
Aquests programes solen funcionar amb dues finestres: a l'esquerra, els directoris i fitxers del nostre pc; a la dreta, el que hi ha al servidor. Per passar fitxers d'una banda a l'altra (seleccionant-los i pitjant la fletxa en la direcció en que s'han de transferir), ens cal autorització en forma de nom d'usuari i contrassenya, els quals són proporcionats pel proveïdor d'accés a Internet o ISP).
També es poden fer operacions d'esborrat, pas d'una carpeta a una altra, canvi de nom... Molts programes de ftp són gratuïts (consulteu la secció Cheapware.)

 Per pujar les pàgines de la web al nostre servidor (l'ordinador que allotjarà les pàgines), podem utilitzar la funció de upload o transferència del propi editor de pàgines web, o utilitzar un programa de FTP. Aquests programes es manegen d'una forma molt senzilla.
 Un cop transferits els fitxers de la web, cal verificar el seu correcte funcionament online.
 Segurament, haurem d'introduir canvis un cop tot enllestit. Si substituïm un gràfic, cal assegurar-se de que el que pujam al servidor té el mateix nom, tamany i format que el que substitueix; si no, convendrà també actualitzar la pàgina de la qual depèn el gràfic.
 Per fer canvis globals en l'estil (tipus de text, colors, espaiat...) de les pàgines un cop elaboradesen la web, d'una manera extremadament còmoda i senzilla és utilitzar els fulls d'estil en cascada (css.)

ftp program

Aspecte d'un típic programa de transferència de fitxers entre ordinadors (WS-FTP lite)

 

 

Per aprendre més...
Donau un cop d'ull als enllaços recomanats a la darrera secció, i en especial qualsevol d'aquests:
  La Guia d'estil per a la Web de Sun, un conjut de pàgines on es detallen tota mena d'idees per fer webs més ben estructurades i funcionals.

  La Guia d'estil per a la Web de la Universitat de Yale, és la versió online d'un exitós llibre de text. Imprescindible.

  The Zen of Web Sites, una altra web amb consells molt interessants.

  La Guia d'estil de la Llibreria del Congrés dels Estats Units.

   [ Vigital ] [ Manual de diseño digital, en castellano ] [ Contactar ]

idees i suggerències programes per al web Gràfics per al web CSS HTML

Pàgina inicial pàgina inicial