Google

Enllaços interessants relacionats amb la tipografia.
Exemples curiosos de tipografies i del seu ús.
Catàlegs de tipografia.
La Corelcció.
Fonts i dingbats originals,i de franc!

 

Els catàlegs PDF són una forma corrent d'oferir mostres que es poden veure amb bona qualitat i a diferents tamanys. (exemple de Type-O-Tones.)

 

 

 

Els catàlegs tipogràfics, tant en forma impresa com en pantalla, són una cosa fascinant. Podem contemplar dotzenes de mostres de tipus de lletra, veure les seves possibles aplicacions, imaginar el seu ús... per als addictes a la tipografía, fer un cop d'ull a la col·lecció de fonts és un entreteniment en si mateix.
Per un costat, existeixen els catàlegs impresos o digitals que promocionen els fabricants; d'altra banda, per tal de tenir sota control la nostra col·lecció, podem crear el nostre quadern de mostres. Els programes organitzadors de tipografies (com ara Font Navigator o Typograf) són la millor forma de crear-los, encara que també és possible recórrer a qualsevol altra aplicació: n'hi ha prou amb escriure el text desitjat i guardar o imprimir.

L'ideal d'un catàleg comercial, o una mostra per a la pantalla, seria que inclogués la possibilitat d'ampliar i reduir el text, per tal de veure l'efecte de diferents grandàries, i poder teclejar el nostre propi text per a veure la mostra. Aconseguir ambdues coses és francament difícil... vegem quines solucions hi ha.

Fulls de mostra en PDF.
Aquesta és una solució molt estesa. Moltes fundicions tipogràfiques digitals ofereixen catàlegs PDF per a descarregar. Encara que la grandària d'aquests pot ésser considerable, una vegada en el nostre ordinador ens permeten examinar en detall les característiques de les fonts. Normalment, en el catàleg les fonts estan incrustades, és a dir, s'ha guardat amb l'arxiu pdf una representació del contorn vectorial dels símbols de la font. Per a citar un exemple, visiteu Type-o-Tones (www.type-o-tones.com), una fundició catalana, on podreu obtenir mostres de tipus tan coneguts com la tendra MeMima. Una altra fundició que ofereix un magnífic catáleg general de les seves col.leccions es la fundició p22.

Catàlegs interactius online; per exemple, en la majoria de venedors de tipografies en la web trobam sistemes que generen automàticament una mostra, a partir del text teclejat pel visitant.

Un visor online de mostres de fonts es basa en una aplicació del servidor de la companyia. L'usuari escull el tipus de lletra i el tamany i pot veure'n una mostra a la seva pantalla.

 

Un exemple: el Type Viewer de la pàgina de Eyewire (www.eyewire.com), o el sistema Euripides d'ITC (www.itcfonts.com.) El sistema inclou una aplicació que genera una imatge en forma de -gif en el servidor de la companyia, a partir del text que ha enviat l'usuari, i ho torna a l'ordinador client. Les fonts estan instal·lades, evidentment, en el servidor.

 

Flash. A partir de la versió 4, Flash s'ha convertit en una interessant opció per a generar catàlegs online. En els fitxers .swf ara és possible afegir quadres de text amb les fonts incrustades. En poques paraules, una solució millor que el pdf, ja que aquí el visitant pot provar com es veuen en la font elegida els seus propis texts. A més, el fitxer flash és molt compacte i pot veure's directament en el navegador (i si no tenim el plugin, aquest és molt més petit que Adobe Acrobat, el lector gratis de PDF, de manera que pot descarregar-se en un moment.) Donades aquestes possibilitats, comencen a proliferar per la web pàgines amb catàlegs de fonts en format flash. A destacar el lloc de Glitch, on les qualitats citades s'aprofiten al màxim. I a més, trobarem una generosa oferta de fonts gratis.

Altres formats vectorials. Qualsevol fitxer vectorial permetrà observar les mostres de fonts fil per randa i amb diferents nivells d'ampliació, com si es tractés d'un pdf; si no fóra possible incrustar la tipografía en el gràfic vectorial, es pot optar per convertir-lo a corbes editables. Per exemple, es podia recórrer a aquesta solució amb les versions de Flash anteriors (3 o anterior.)

Utilitzar altres formats vectorials distints de Flash, de moment té poca viabilitat, donada l'escassa implantació d'altres formats vectorials. Incloure imatges flare (.web) de Xara seria una solució comparable al pdf, però el plugin necessari està poc difós (pot obtenir-se gratis de www.xara.com, i sols són uns 200 kb --es baixa en uns instants.)
Amb el temps, el format SVG serà una altra alternativa a considerar. Probablement arribi a ser un format molt popular, reconegut directament pels navegadors. De moment, pot trobar-se un plugin gratis en la web d'Adobe, però és bastant voluminós (uns 2 Mb.)

Incrustació de les tipografies en la pàgina web. Aquesta possibilitat es fonamenta en tecnologies com Weft (de Microsoft) o WebFont Maker de Bitstream. Sobre el primer sistema trobam àmplia informació en les pàgines de tipografía de Microsoft (www.microsoft.com/typography.) El segon sistema funciona directament amb Netscape; per a Explorer fa falta un plugin que s'obté gratis de la mateixa web de Bitstream (www.bitstream.com.)

 

 

Gràfics simples (gif, jpg...)
De fet, la solució més estesa és mostrar les tipografies en formes de simples gràfics de bitmap (normalment GIFs) enllaçats a les pàgines web. En part per a evitar temptacions... és a dir, evitar que els contorns inclosos en els sistemes anteriors puguin ser re-convertits a una font operativa. Atès que sovint cal exhibir una quantitat important de gràfics, amb les mostres de les fonts, es proven diferents solucions per a optimitzar l'espai necessari.
Una solució enginyosa és recórrer a un applet de Java tal com el ImageViewer que nosaltres utilitzam en el Visor de Dingbats. Existeixen també scripts de DHTML semblants (es poden aconseguir gratis en DynamicDrive.)

Altra manera d'organitzar les mostres d'imatges és recórrer a un sistema de marcs (o frames). Creiem que aquest sistema, per a les pàgines web, en general presenta més inconvenients que avantatges, però en aquest cas es tracta d'una aplicació convenient. En un frame lateral podem tenir la llista dels tipus de lletra, mentre que en altre apareixen les imatges de mostra, sense necessitat d'anar passant pàgines.

[ Nota: Aquest text s'ha traduit del castellà amb l'ajut del programa pilot de la Universitat d'Alacant (http://www.softcatala.org/traductor/). Han calgut just unes poques correccions. ]

   [ Tornar a dalt ]
 


Galeria tipogràfica creació tipogràfica Organitzar-se La impremta a casa [Vigital] [Manual de diseño en castellano] [ Manual de diseño digital, en castellano ] [ Contactar ]
pàgina inicial inici