Google

apunts de creació tipogràfica
Taller de creació tipogràfica - Part I -bàsica        Part II -avançada

 

 

Tot usuari d'ordinadors que manegi programes de disseny gràfic arriba tard o d'hora a plantejar-se qüestions sobre les "fonts" o tipografies: Com fer-ne una de nova? com modificar les que tinc?...seré capaç? què em cal? és una tasca difícil?

Ens resulta evident que les fonts les ha dibuixat algú, amb estris de dibuix, o a l'ordinador... i fins i tot n'hi ha que estan basades en la cal.ligrafia.

Fer una nova tipografia no és difícil, de fet. La idea és força senzilla i l'equip necessari molt bàsic. Com a molt, es pot considerar un procés més o menys laboriós, i que requereix organitzar-se bé la tasca. Aquesta guia no pretén explicar fins al mínim detall el procés de creació de fonts ni com treballar amb els diferents programes que s'hi poden manejar -que poden ser molts!-; tan sol és un resum de com fer-ho. Per obtenir resultats òptims, caldrà aprendre més detalls dels programes que s'esmenten.

El millor punt de partida és estudiar-se el diagrama que explica en que consisteix tot el procés, quin tipus de fitxers es poden manejar i quins programes s'hi poden utilitzar. Hi ha moltes combinacions possibles i hom pot triar la que li convé més, s'adapta més a la seva forma de treballar i coneixements, o la que es pugui permetre amb els programes de què disposa.

 

Una font truetype o type1 és simplement un conjunt de dibuixos vectorials (que es poden escalar sense pèrdua de qualitat), guardats dins d'un fitxer: el fitxer de la font [nom_de_la_font.ttf (truetype) o nom_de_la_font.pfb i .pfm (type1)]. Aquest fitxer conté, a més, la informació que cal per espaiar correctament els caràcters.

Per tant, fer una font digital es redueix a 1) fer aquests dibuixos i 2) exportar-los com a fitxer *.ttf o *.pfb+*.pfm.
La primera part es pot fer amb desenes de programes diferents, però la segona requereix programes més especialitzats. Per sort, un programa molt comú, CorelDraw ho permet fer tot des del mateix programa. Per aquest motiu, ens centrarem sobre tot en la manera en què CorelDraw permet modificar i crear fonts. Al manual d'aquest programa hi vé també informació detallada.

 

A part dels requisits normals (naturalment, l'ordinador, els programes corrents), ens caldrà:

  Un scanner: pot valer un vell escàner en blanc i negre. Les fonts no es creen en color: són simples imatges vectorials en blanc i negre, dins d'un contorn linial.

  Programes auxiliars de dibuix per adquirir la imatge dins del pc, retocar les imatges de les lletres, i preparar-les per fer la tipografia. (val fins i tot el Paint de Windows, però convé més PaintShop Pro, Photoshop, PhotoPaint, PhotoImpact o similars).

  Programes per convertir la imatge a vector i manipular aquest. No són imprescindibles, però poden simplificar la tasca i permetre un millor control: serveixen CorelTrace o Adobe Streamline. Com a programes d'il.lustració vectorial, els més coneguts són Corel Draw, Adobe Illustrator, Macromedia Freehand o Corel Xara; cadascun d'ells excel.leix en diferents aspectes.

  Un programa per elaborar i guardar el fitxer que constitueix la font, bé type1, bé truetype. Hi ha diversos programes capaços de fer-ho, i de diferents maneres. Des de programes de dibuix que són capaços d'exportar un gràfic com a font (CorelDraw), programes especialitzats senzills de shareware (Font creation Program, Softy), a autèntics estudis de creació digital (FontLab, Scanfont, Fontographer). Naturalment, per resultats professionals, cal un dels darrers, però una font elaborada amb CorelDraw o Font Creator és perfectament vàlida i útil.

 

El gràfic adjunt és un diagrama de treball que considera totes les possibilitats a l'hora de dissenyar i crear fonts: inclou els programes que es poden utilitzar, i els tipus de fitxer que intervenen.
Si no teniu molt clares les idees, convé estudiar-se aquest gràfic amb deteniment abans de seguir.

Diagrama de treball

Punts de partida possibles per les lletres.

Primer, cal dissenyar les lletres de la tipografia. Segons mostra el diagrama adjunt, això es pot fer de diferents maneres:

1. Dibuixar-la a un paper, amb tota mena d'estris tradicionals: llapis, paper, gomes, tinta...pot ser, per exemple, una mostra de la nostra pròpia escriptura. Carregau a continuació la imatge dins del pc utilitzant un escàner.

2. També és possible dibuixar directament al programa de dibuix (o al programa de creació tipogràfica), bé amb el ratolí, bé amb altres dispositius, tals com una tableta digitalitzadora, però la precissió no serà ni de bon troç tan bona com a mà! Aquesta opció serà vàlida per fonts amb formes geomètriques simples. Aquí la creació íntegrament digital permet una exactitud total; és la forma en què treballen els professionals. Les millors fonts de text es dissenyen d'aquesta manera.

3. Es pot modificar una font preexistent. (cal informar-se bé, però, de qüestions legals, copyrights i d'altres...). Podem basar-nos en una tipografia anterior, com a base per als nostres modificacions a qualsevol dels mètodes. Des de tenir-la com a base per a calcar i modificar a sobre, fins a passar-la directament al programa de creació de fonts.

Així, ens és possible, per exemple, ressuscitar digitalment una font de segles passats que trobem a un antic llibre, tal com ha fet, per exemple,un equip de la Universitat de Saragossa amb la tipografia Ibarra, del segle XVIII. La seva pàgina us explica el procés i és un interessant complement d'aquest material.

Seguidament veurem pas a pas com elaborar les lletres; el procés comença amb la digitalització d'una imatge de les lletres o els símbols amb els quals treballar.

 

Per dibuixar la font... aquí no hi ha massa que explicar. Per fer més ràpida la tasca, convé escriure els caràcters en l'ordre en què estan codificats (vegeu Idees extra).

Com escanejar.

Les instruccions concretes dependran de cada aparell, però una recomanació general és treballar a resolucions de 300dpi o inferiors i en blanc i negre (sí, encara que el magnífic escàner que teniu pugui arribar a milers de dpis a tot color... només aconseguireu un fitxer enorme, impossible de manejar i ple de imperfeccions!). Val més fer caràcters grossos -fins a 4 o 5 cm. d'altària cada un seria ideal- i passar-los a 300dpi o menys: així es capta la forma general, sense massa detalls fins ni brutícia, i es poden fer millor les tasques següents.

bitmapA continuació, obriu la imatge escanejada dins del programa que normalment utilitzeu amb l'escàner: Photoshop, PaintShop Pro, el que sigui. Ara és el moment de retocar, eliminar punts de brutícia, omplir parts buides (vegeu les idees extra).
D'això en sortirà un fitxer de mapa de bits, BMP o TIF. Un cop tot està llest, és el moment de passar la imatge a forma vectorial, el que definirà el fitxer de la tipografia,tant sigui type 1 com truetype. Un cop tenim la imatge escanejada, la guardam preferiblement en format TIF o BMP. Què fer a partir d'ara dependrà molt del programa que utilitzeu.

 

 

Una de les coses que més em meravellaren de CorelDraw 3, fa ja molts anys, era la seva capacitat d'exportar vectors com a caràcters d'una font truetype. Totes les versions posteriors, naturalment, mantenen aquest filtre d'exportació. No és una tasca gens complicada. Només amb un poc de base prèvia i un cop d'ull al manual s'aconsegueix.

bitmap i vector calcat

Anem a veure... el primer pas, partint del punt on ho hem deixat abans, és escanejar i "calcar". Obrim la imatge amb el programa CorelTrace. Aquest programa convertirá la nostra lletra a vectors. (Adobe Streamline és un producte equivalent, de nivell més alt). Un cop preparada, tindrem guardat un fitxer de dibuix vectorial, AI o EPS.

 

Ara hem de preparar una pàgina de referència on col.locar els caràcters per guardar-los dins de la font. Convé que tingui un tamany tal que observem bé qualsevol detall dels símbols, i així els resultats siguin els esperats, amb independència del tamany a què s'imprimeixi o es vegi en pantalla. El més recomanable és definir una pàgina de 750x750 punts.

Model de pàgina

Fent doble clic a la pàgina surt el quadre d'opcions on escollir aquest tamany. A aquesta pàgina (vegeu imatge) hi col.locarem unes línies de guia per igualar tots els caràcters respecte de la línia de base i el tamany. Una forma senzilla de situar aquestes línies de referència és col.locar unes quantes lletres d'una font preexistent i escalar-les de forma que càpiguen bé dins del requadre de la pàgina.

Un cop tot preparat ja podem dibuixar amb aquesta plantilla els caràcters, o importar els que hem escanejat i calcat digitalment (vectoritzat.) Amb les versions de CorelDraw que segurament manejau podreu utilitzar una pàgina per caràcter. Per simplificar les coses, val més que faceu uns quants grups de lletres i els separeu en sengles arxius de coreldraw. (centenars de pàgines en un sol fitxer coreldraw el pot convertir en impossible de treballar-hi). Per exemple, separar els grups partint arreu des del principi del mapa de caràcters.

nombre de nodes al vector

Importam el fitxer AI/EPS a CorelDraw. Es hora de retocar els caràcters que facin falta. Una bona idea és eliminar tots els nodes innecessaris. Finalment, cada caràcter ha d'estar constituït per un sol símbol o objecte. Cal anar a l'opció Modificar>combinar per a cada caràcter. Si dibuixem els caràcters partint de zero, també cal combinar el producte definitiu del caràcter formant un sol símbol.

 

Per, finalment, crear la font, anem al menú Arxiu>Exportar.Assegurem-nos que només exportem el caràcter seleccionat veient que hi ha una creu a la casella que apareix al quadre de diàleg emergent. A aquest, elegim l'opció TrueType.

Al principi ens demanarà un nom per la font i alguns detalls més (vegeu la imatge). N'hi ha prou amb elegir un nom, millor sense espais en blanc. La casella "font de símbols" s'ha de marcar en cas de fer una font amb imatges.

A continuació, s'obrirá un nou requadre d'opcions com el que tenim a dalt.Assignam el símbol de CorelDraw al caràcter corresponent: al nostre exemple, el signe d'exclamació. Acceptem i tornarem a l'àrea de treball del programa.

El procés es repeteix per a cada caràcter de la font. Sí, ja ho sé...ÉS TEDIÓS! Si us serveix de consol, amb Fontographer, el "Rolls-Royce" de la creació tipogràfica, també s'ha de procedir d'un en un... De manera que val més prendre's el procés amb calma. Un cop tot preparat, podem plantejar-nos la creació de la font com un entreteniment d'una estoneta durant uns quants dies seguits...les coses bones es fan esperar i no són qüestió d'un dia! Però al final tindrem una nova font per usar, compartir o -qui sap- vendre.

Per començar a emprar la nova tipografia, tan sols ens manca instal.lar-la (o carregar-la en memòria, si només en fem ús ocasional), amb el procediment usual.

 

Naturalment, un programa editor o creador de fonts també pot aplicar-se a retocar una font creada amb CorelDraw. Els controls sobre tots els aspectes fins de la tipografia són molt millors, com cal esperar, que el bàsic filtre d'exportació de Draw.

A la majoria d'aquests programes, a part de tenir la possibilitat de dibuixar directament els caràcters, es parteix d'una imatge escanejada (TIF, BMP) que poden convertir a vectors automàticament, i també accepten importar directament vectors (AI, EPS). De manera que el seu punt de partida no és gaire diferent de CorelDraw. El principal problema d'un programa de creació tipogràfica és, potser, el seu preu. Proporcionalment, si hom no és un creador que els hagi d'aprofitar de debò, suposen una despesa elevada (ja que no serveixen més que per crear fonts). En comparació, un programa de gràfics com CorelDraw té moltes més utilitats.

 

Si voleu provar-ne algun, jo us aconsell molt especialment ScanFont, perquè amb ell crear una nova tipografia completa pot ser qüestió de, literalment, minuts. No hi ha res com aquest programa.

Amb ell, crear una font és una passejada: es redueix a obrir el dibuix amb les lletres o escanejar-lo (es pot escanejar des del mateix programa).
Amb un sol clic, Scanfont separa els elements de totes les lletres en forma de vectors. Seleccionant-individualment o en grup-, arrossegant i amollant els signes a una finestra adjunta, amb el mapa de caràcters, els genera tots automàticament!
Es guarda el fitxer truetype o type1 i - ja està. Com és de suposar, sol fer falta retocar els caràcters un a un, però si s'ha partit d'una imatge nítida i ben aliniada, de fet el resultat pot ser quasi definitiu. Sorprenent! Tota aquella tediosa feinada feta en qüestió d'uns pocs minuts...

Si teniu més curiositat, i no m'extranyaria, es pot descarregar una demostració (que us permet exportar cinc fonts) des del web de Pyrus. El mateix fabricant ofereix també FontLab, un programa de nivell encara més professional, i TypeTool, més bàsic.

Un programa shareware que podreu avaluar sense tantes limitacions, i que no està tampoc malament és el FCP -Font Creator Program. Recordeu que no només ha de ser "creator", també l'utilitzarem per retocar. Es pot obtenir de www.high-logic.com.
Tant els productes de Pyrus com el FCP vénen amb tutorials i ajuda (excel.lents els de Scanfont, Fontlab i Typetool). Al web de Pyrus també hi ha tota mena de consells, FAQs, etc.

Segurament voldreu saber... i de Fontographer, què? És, de fet el programa més utilitzat dins del món de la creació tipogràfica. Tanmateix, no funciona amb el meravellós automatisme de Scanfont... aquí es treballa de caràcter en caràcter. Ofereix, aixó sí, un grau de control enorme sobre tota la creació. El problema amb Fontographer és que difícilment l'obtindreu en forma de demo. Si en voleu més informació, el distribueix Macromedia (www.macromedia.com.)

 

 

Moltes més idees a la segona part d'aquest article: tècniques avançades per a la creació de tipografies.

  Dibuixar els caràcters seguint l'ordre exacte del mapa de caràcters: l'ordre en què estan aquí: us pot servir de guia a l'hora de preparar les lletres. Així estalviam molta feina a l'hora d'assignar-los dins de la posició corresponent dins la font.

mapa de caràcters

  Un poc d'imaginació a l'hora de dibuixar les lletres! No cal limitar-se al bolígraf o la ploma...poden emprar-se ceres o crayons, llapissos, pinzell i tinta, retoladors, bastonets de cotó amb tinta, els dits, tiralínies, retallar paper o cartolina negres...

  Si fem una font amb caràcters molt grans i gruixuts, (o dibuixos amb moltes àrees negres) no és necessari omplir tot el traç de negre. Podem dibuixar tan sols el contorn i omplir-lo dins del programa de dibuix un cop escanejat.

  Suavitzar les formes durant el calcat.Els programes de calcat digital (vectoritzadors) permeten ajustar la precissió del procés. Jugant amb aquests controls podem obtenir uns resultats òptims.

És important que el vector de cada caràcter no tingui excessius nodes, perquè d'altra manera es perjudica l'aspecte i també augmenta la complexitat de la font, la memòria que exigeix, etc. Procureu que el nombre de nodes sigui el mínim possible. Per exemple, una forma ovalada només precisa de quatre nodes. L'aspecte de la font en pantalla no sempre és tan bo com realment ha sortit!

  Provar com ha sortit. Per controlar el producte, utilitzau proves amb la impressora o, per veure-la en pantalla, un programa que suavitzi ("anti-aliasing") els contorns.

  Afegir accents o caràcters especials: en tenir un programa especial per creació tipogràfica podem solventar un problema comú de moltes fonts share- o freeware que es poden obtenir d'onsevulla: la manca de caràcters especials: accents, ç, ñ, etc. Per exemple, basta copiar la "a" per tot allà on hi ha à, á, ä... i col.locar-hi a sobre l'accent, dièresi, etc. que pertoqui.

  Si volem dibuixar directament en pantalla els caràcters, molts programes de dibuix vectorial ofereixen eines magnífiques, com ara les plomes cal.ligràfiques (amb control sobre l'angle que formen i gruixa del traç); fins i tot amb dibuixos linials simples, escollint un traç molt gruixut podem tenir una magnífica eina de dibuix, que no resulta massa difícil de controlar amb el ratolí. Per fer caràcters informals pot anar molt bé. Vegeu alguns exemples al costat.

Tornar a dalt      [Tipografia a Vigital] [Vigital-pàgina d'inici]