Google


Evitar problemes amb els paràgrafs.
Maneres senzilles d'evitar problemes comuns, com ara línies d'un paràgraf que queden orfes de la resta, pàgines que comencen amb espais en blanc, espais que apareixen on no hi haurien de ser en canviar el tamany del text...

Utilitzeu els atributs dels paràgrafs per controlar la seva separació, interliniat i sagnat; evitau dos retorns al final d'un paràgraf. Si voleu moure text a una posició específica, utilitzau taules o tabuladors, no la barra espaiadora. Mai forceu el pas d'una paraula a una línia següent amb espais o tabuladors: es pot rompre la línia, sense començar un nou paràgraf pitjant majúscules + retorn. I si voleu forçar una pàgina nova, no ho faceu amb retorns de carro: utilitzeu control + retorn.

Per més suggerències, aneu a la secció de normes bàsiques sobre el text.

Línies dansaires.
Segur que us ha passat alguna vegada. Obriu amb el processador de textos un document de text que deixa les línies tallades per on li dóna la gana. Hi ha retorns de carro manuals per tot arreu. Aixó passa quan a) el que ha escrit el text no sap que l'ordinador ajusta les línies automàticament o b) que heu importat text d'una pàgina web o d'un format distint, i ha emplaçat retorns allà on es veien originalment.

Hi ha una solució ràpida per això. Però per favor, no us dediqueu a corregir les quatre-centes pàgines línia a línia. Llegiu això. La manera més fàcil d'arreglar aquests bunyols, és amb un programa com NoteTab, que ho fa d'un sol cop i automàticament. Jo el consider imprescindible per una persona que escrigui o manegi escrits amb freqüència. Gairebé tothom que conec!

Béeeee, no teniu NoteTab i ho voleu compondre des de Word mateix, o des del vostre processador. També es pot fer, però du més feina. Aneu a Edició>Reemplaçar. a l'opció de Buscar (apareixerà un quadre com el que teniu unes línies més avall), teclegeu ^p .Aquest caràcter significa "un retorn de carro manual". Substituïu-lo per un espai en blanc. Ja està solucionat.

correcció de paràgrafs mal separats

Per complicar les coses, molta gent separa paràgrafs amb dos o més retorns. Com distingir les separacions entre paràgrafs que volem canviar de les que no? Una possibilitat és fer el truc anterior paràgraf a paràgraf. Però si el document és llarg, es farà etern. Val més fer una doble substitució. Primer, eliminarem els retorns múltiples entre paràgrafs. Observeu si són dobles o triples, o el que sigui.

Aneu a edició>reemplaçar i teclejeu buscar: ^P^P (suposem que són dobles) i a reemplazar con: escriviu caràcters que no surtin al document, per exemple el símbol de dòlar $$ (evidentment, si NO surt al document!). Vegeu la figura un poc més a dalt. Ara fem la substitució de ^p per espais, com abans, i finalment, substituïu $$ per un sol espai entre paràgrafs.

Per separar els paràgrafs a un processador de textos, no s'ha de fer servir mai un retorn múltiple. Tots els processadors tenen una opció que permet controlar l'espai entre paràgrafs. Aquesta és l'eina que s'ha de fer serivir.

Note Tab.
Quan em trob algú amb problemes per recuperar arxius de text que estan fets amb un programa distint al que maneja, o que va preparar amb una versió distinta del mateix programa, em convenç més de la importància d'escriure el text amb un programa editor de textes que guardi text sense format (.txt) El text sense format es recupera des de qualsevol programa (i a diferents sistemes operatius) sense cap problema.

Per aplicar estil (tipus de lletra, negretas, cursives...) es pot fer en un moment, mentre es repassa el text dins del processador de textos. Jo sempre guard els documents així (o en faig una còpia). Encara que hagi treballat amb Word o Wordperfect. Per editar directament text sense format es fa amb el programet "bloc de notes". Inicialment està a Arxius de programa>Accessoris>Bloc de notes. Si ho emprau amb freqüència, feis una drecera a l'escriptori o a la barra de tasques.

Les principals limitacions del bloc de notes que vé amb windows és que 1) no permet obrir fitxers d'un cert tamany; 2) les capacitats d'edició que té són miserables. Solució: emprar el WordPad (també inclòs a windows,) o un processador de textos millor, com Word o StarWrite, i guardar al final com a text sense format (.txt).

Però us suggeriré un programa molt millor. És gratis i no em cansaré mai de recomanar-ho, perquè m'ha estalviat moltes hores de feina i té moltes més prestacions de les que pugueu fer servir. Crec que faig servir una mínima part del que ofereix i així i tot m'estalvia molta feina. Aquesta meravella es diu NoteTab Light, i es pot descarregar lliurement a través del web.

NoteTab Light

NoteTab corregeix automàticament les separacions incorrectes entre paràgrafs, i molts altres problemes freqüents en passar textos d'un programa a un altre.


De NoteTab és difícil destacar una sola cosa. Us posaré un exemple. Cada vegada que teniu un document amb retorns al final de cada línia -cosa que produeix un desastre en imprimir-lo en un altre format- com ho solucioneu? Hi ha el truc de cercar i reemplaçar els retorns de carro (^p) que es pot fer amb Word, però... NoteTab ho fa tot-sol. Amb una sola ordre. I així mil coses més. Baixeu-vos-ho!

a dalt    { A dalt }


[ Vigital ] [ Contactar ] [ Manual de diseño en castellano ] galeria PDF Il.lustració digital Maneig de les imatges programes Què fer i com
pàgina inicial