Google


En utilitzar il.lustracions dins d'un projecte hem de fer-ho de manera pertinent; no només pel fet de donar un poc de vida al text o fer més bonic.

La il.lustració no només ha d'acompanyar el text; seria ideal que ens ampliés informació sobre part d'ell o que ens obrís una porta a una reflexió relacionada amb el que conté la part escrita. A les pàgines que s'accedeixen des d'aquesta tractam amb un poc més detall alguns aspectes dels programes que s'utilitzen per crear il.lustracions digitals: d'una banda els programes de dibuix vectorial (també coneguts com a programes d'il.lustració), d'una altra banda programes de pintura en mapa de bits i de retoc fotogràfic.

Una eina més?
Per tots aquells que gaudeixen de la creació artística, en especial del dibuix o dels treballs sobre paper, l'ordinador és una eina molt especial. No és tan sols una eina més, sinó que dóna un significat nou a molts treballs d'il.lustració i disseny gràfic.

Avantatges de la il.lustració digital.
Els programes de gràfics complementen les tècniques clàssiques: podem començar un treball en forma de dibuix a llapis o tinta, o qualsevol tècnica convencional, i acabar-lo amb l'ordinador. També és possible procedir a l'enrevés: escannejar una pintura o imatge a l'ordinador i aplicar-li filtres i tota mena de processat posterior.

  • L'ordinador revoluciona la forma en què es fan determinades tasques; coses laborioses esdevenen simples i ràpides.
  • Copiar una imatge sencera o en part és molt senzill i ràpid; els traçats geomètrics no porten cap maldecap; efectes fotogràfics o visuals sofisticats s'apliquen instantàniament i de forma reversible.
  • S'encoratja l'experimentació, perquè els productes no són més que una possibilitat més.

Això ha canviat la forma en què es du a terme el procés del disseny. Abans s'havia d'invertir molt més temps en la creació d'un producte definitiu, i escollir deixava forçosament fora altres opcions, perquè era laboriós realitzar el projecte escollir. Ara tenim molta més llibertat per explorar diferents alternatives, i donar els tocs finals a diverses opcions, ja que no es perd tant temps en tasques com donar color o aplicar la tipografia. I sempre podem tenir una còpia a punt per seguir provant alternatives, sense que ens costi treball extra.

Gairebé tots els il.lustradors i dissenyadors professionals actuals han adoptat (al menys en part) les tècniques de treball digital, sigui amb vectors, sigui amb mapes de bit o una combinació de les dues. Exemples ben coneguts són Javier Mariscal o Terry Colon, l'il.lustrador del corrossiu Suck.com o Neville Brody.

Els ordinadors i programes que s'han emprat de forma especial per al disseny gràfic són els Macintosh, tot i que als darrers anys la distància que separava pc de Mac quant a la capacitat de maneig d'aquests tipus de programa s'ha reduït molt, i la majoria d'aplicacions es fan en versió pc i versió Mac.

gravat antic 1

dansa amb la mort

Els gravats antics són una font d'imatges curioses, divertides, extranyes i sempre sorprenents que cal explorar!

D'on obtenir les imatges?
Tret de creacions que es basin en formes geomètriques, generades directament als programes de disseny, les imatges de partida per a la il.lustració normalment provenen de fora de l'ordinador: una fotografia, un dibuix, un gravat... i algú ha de fer aquestes tasques. Si el dissenyador també se'n desfà bé amb la fotografia i sap fer raonablement bé un dibuix, cap problema. Si no, cal pensar d'on obtenir les imatges. Encarregar-les expressament o aprofitar coses ja fetes.

Donat que pagar els serveis d'un artista per crear il.lustracions especials per a un projecte no sempre és possible, la solució més estesa és fer servir clipart, tal com vé o amb alguna modificació. La veritat és que sempre convé mirar-se'l bé i fer algunes modificacions: canviar alguns colors, eliminar alguna part, combinar dues o més imatges... I bona part dels continguts dels discs barats de clipart, els que adjunten determinats programes, o dels clipart que s'ofereixen a la web (gratuïts o de pagament) són realment dolents.

Els serveis de venda de clipart de qualitat solen ser més aviat cars, però la diferència és enorme. Alguns webs com www.eyewire.com són força interessants de visitar, per veure imatges de qualitat i bones idees.

Una font alternativa i segura d'imatges la constitueixen els gravats de llibres antics. Si localitzam un llibre amb gravats, del segle passat o anterior, podem utilitzar lliurement les imatges sense problemes legals de drets d'autor. Que molts dissenyadors utilitzin aquests recursos, però, no obeeix a criteris econòmics! Aquests materials són sovint fascinants i es presten a tractaments molt diversos.

Les tipografies de dingbats contenen símbols sempre a punt per utilitzar a qualsevol programa; en parlam un poc més en detall a un altre article.

a dalt    { A dalt }


[ Vigital ] [ La Teranyina d'Imatges ] [ Manual de diseño en castellano ] galeria PDF Il.lustració digital Maneig de les imatges programes Què fer i com
pàgina inicial