Google


Algunes idees per il.lustracions tècniques i científiques (bé, només un poc tècniques i una mica científiques...)

Superposició de la imatge final sobre el dibuix de línies.
Aquesta és una bona manera de combinar en una sola imatge l'aspecte extern d'un objecte i la seva estructura interna, mitjançant la visió de l'estructura de línies de la imatge vectorial. Amb alguns programes és d'allò més simple: amb Corel Draw, un cop acabat el dibuix, dibuixam una forma per sobre de l'àrea que volem que es vegi només amb línies, i aplicam una lent de dibuix de línies.

màquina d'escriure A aquesta màquina d'escriure feta amb un programa de dibuix vectorial, deixam que es vegi l'estructura linial subjacent. Una forma interessant d'il.lustrar representacions d'objectes, edificacions, anatomies: podem veure al temps l'aspecte extern i com està format peça a peça.

Amb Corel Xara i Xara Webster, es pot obtenir el mateix efecte: fent una còpia del dibuix definitiu en forma de mapa de bits; es desplaça la barra de visualització a l'extrem esquerr (mode linial) i superposam la còpia de mapa de bits anterior, aplicant una transparència que ens deixi veure les parts desitjades del model linial.
Aquest efecte també és fàcil d'obtenir amb un programa com Photoshop: superposam una imatge acabada (amb un degradat que la faci gradualment transparent) per sobre de la imatge de línies.

 

elements d'un mapa 1

Tan sols modificant les propietats dels traços ja podem crear gairebé qualsevol element d'un mapa amb un programa d'il.lustració.

Crear mapes i plànols.
Els programes d'il.lustració vectorial són idonis per crear mapes. Per fer un plànol original o un mapa fet a mida, en ells trobam totes les eines necessàries:

  • Utilitzarem diferents tipus de línies: contínues i discontínues; amb diferents colors.
  • El text pot seguir els contorns de les línies.
  • Per fer les formes que defineixen els diferents usos del terreny, podem dibuixar directament amb les eines del programa, com la ploma, i utilitzar els filtres de retall, soldat, intersecció... de formes que tots aquests programes tenen.
  • Donat que molts elements del mapa tenen atributs repetitius de línia, color... els estils i copiar les carácterístiques d'un objecte a un altre són dues formes d'estalviar temps, i no equivocar-se.
  • Per afegir símbols al mapa, i les llegendes, els dingbats (tipus de lletra amb símbols) són una font inexhaurible d'imatges llestes per usar. Algunes fins i tot estan especialment dissenyades per aquest tipus de treball, incloent els símbols usuals als mapes.

Il.lustracions linials tècniques.
Aquest camp és més aviat el domini de programes més tècnics, com ara els programes de CAD. Però qualsevol programa d'il.lustració vectorial permet treballar també amb gran exactitud en projectes que no siguin massa ambiciosos. Per fer el plànol d'una casa, fins i tot... (però no d'un aeroport o un edifici de cent plantes!)

exemple de plànolEn aquest tipus de treball es manegen línies uniformes, de distint gruix, i vénen molt bé propietats dels programes com:

-el maneig de capes;
-l'acotament automàtic;
-les regles i retícules, en especial retícules isomètriques;
-programes complementaris (plugins) que afegeixen capacitat de dibuix automàtic de formes isomètriques, per a programes com CorelDraw o Illustrator.

 

exemple d'il.lustració científica

Gràfics estadístics i numèrics.
Encara que els programes de full de càlcul incorporen magnífics editors de gràfics a partir de les dades que hem introduït, també es poden crear en la majoria de programes de disseny vectorial, i aprofitar les majors capacitats d'edició de les formes. Freehand i Illustrator, per exemple, tenen opcions especials dins dels seus menus per crear aquest tipus de gràfic.


Esquemes i taules.
Atesa la llibertat amb què es poden col.locar els elements gràfics i de text, els programes d'il.lustració vectorial són una eina còmoda per a la preparació de tota mena d'esquemes, taules i il.lustracions per a tot tipus de publicació.

a dalt   { A dalt }


[ Vigital ] [ Contactar ] [ Manual de diseño en castellano ] galeria PDF Il.lustració digital Maneig de les imatges programes Què fer i com
pàgina inicial