Google


Còmics en color amb el pc.
Als darrers anys, ha canviat per complet la manera d'aplicar color als còmics. Si tradicionalment s'utilitzaven tèmperes (gouache), aquarel.les, tintes i altres tècniques, actualment gairebé tots els còmics s'acoloreixen amb els programes de dibuix i pintura (sobre tot amb Photoshop).
La tècnica que es pot utilitzar admet diferents variants, que comentarem breument.
En tots els casos, hem de partir d'una imatge que volem acolorir. Normalment, aquesta imatge està feta en blanc i negre, i passada a tinta. Com a pas previ, hem de digitaliltzar-la amb l'escànner. Si hem fet una sèrie d'esbossos inicials a llapis, caldrà tenir esment d'esborrar-ne qualsevol traça. O també es poden emprar uns llapissos tècnics especials de color blau non-repro, que són invisibles per a l'escànner o la fotocopiadora. Així, no cal esborrar el dibuix previ i es pot passar a tinta directament.

Mètodes per acolorir.
Quan tenim la imatge escannejada en forma de mapa de bits en blanc i negre, podem fer diferents mètodes per acolorir.
Per als que s'hi dediquen més professionalment, hi hauria que considerar alguns passos posteriors amb les imatges referent a separacions de color, trapping, etcètera. Aquí no ens en ocuparem: només parlarem d'idees bàsiques sobre el procés de passar del dibuix a tinta a la pàgina completa en color.

1.El sistema més simple. Obrim la imatge en blanc i negre dins d'un programa de pintura qualsevol, convertim la imatge a color i aplicam colors utilitzant les eines normals del programa. Inconvenients: per utilitzar eines com el pot de pintura, els contorns han d'estar perfectament tancats. D'altra manera, la pintura s'escamparà per tot arreu! Aquest mètode té l'avantatge de ser molt simple i admetre qualsevol programa, però tot d'una troba una sèrie de limitacions importants.

La manera més còmoda d'acolorir imatges és separar en capes o canals la part de dibuix linial (en negre) que no volem canviar i la part que contindrà els colors. Aquestes dues parts superposades donen la imatge acolorida final. Les parts quadriculades representen allí on la imatge és transparent. Més avall teniu els resultats que s'obtenen amb la superposició d'aquestes capes.

2.Una segona variant funciona molt bé amb un programa que molta gent utilitza: PaintShop Pro.
a) Obrim la imatge i la convertim a color: Colors>Increase color depth>16 milion colors.
b) Ara seleccionam tot (Control+A) i copiam (control+C).
c) Acolorim la imatge utilitzant les eines normals del programa. El que farem serà cobrir àrees de color, sense preocupar-nos de les línies. Podem tapar-les sense por.
d) En acabar, anem a Edit>Paste>Paste as transparent image. Això, enganxarem a sobre el dibuix a llapis (només la part negra) que havíem copiat al principi. La col.loquem en la posició original; guardem la imatge i ja està.

El mètode és simple i funciona força bé. Només hi ha que tenir esment d'un detall. Suposem que el dibuix està en memòria tot el temps. Si durant el procés d'aplicar color copiem alguna altra cosa, perdrem el dibuix en negre!! Per evitar aquest perill, podem copiar el dibuix en una nova imatge: al pas b), en comptes de simplement copiar, ho enganxem en una nova imatge. Pas a pas: seleccionar tot (control+a), copiar (control+c) i aferrar en una nova imatge (control+v). Així tenim la seguretat de que no perdrem l'original en blanc i negre (no serà mala idea guardar-lo per si més endavant decidim fer una nova versió en colors distints).

3. Mètode vectorial. Aquest mètode no sol emprar-se tant per pàgines senceres de còmics (tret d'il.lustracions simples i amb colors plans), com per a il.lustracions i vinyetes individuals. En essència, és el mateix mètode que discutim a un altre article sobre creació d'il.lustracions digitals pas a pas.

4. Mètode de treball per capes (Photoshop i altres programes; també les darreres versions de PaintShop Pro.).
Obrim la imatge en blanc i negre, convertim a color i a continuació:
a) obrim la persiana de capes i cream una capa nova.
b) col.loquem la capa amb la imatge per sobre de la nova capa.


c) A la capa amb el dibuix, seleccionem una àrea blanca del fons amb la vareta màgica, i al menú de Selecció elegim Similar. Ara tenim seleccionades totes les àrees blanques. Premem la tecla Supr i s'esborraran totes. Ara només roman el traç negre del dibuix.

d) Passem a l'altra capa i pintem amb qualsevol eina. No cobrirem el traç negre, perquè està separat a l'altra capa; només es veurà el que pintem a través de les àrees que estaven en blanc, i que ara son transparents.

e) Repetim els passos c) i d) fins que tinguem tot acolorit. Guardem la imatge i ja està.

Com a alternativa, pot no esborrar-se la part blanca, i en comptes d'això, elegir-ne porcions blanques amb la vareta màgica, passar a la segona capa mantenint-les seleccionades i acolorir-les (sense perill de sortir dels límits de la selecció.) Es poden fer múltiples seleccions prement la tecla de majúscules a mesura que es toquen àrees amb la vareta màgica.

5. Mètode de treball amb canals (Photoshop i altres programes d'alt nivell).
a) Obrim la imatge i la convertim a color (RGB o CMYK).
b) Seleccionam tot (control+a) i copiam.
c) Obrim la paleta de canals.
d) Cream un canal nou i aferram la selecció.
e) Esborram els continguts de tota la resta de canals (els RGB o els CMYK).
f) Situats en el canal CMYK o el RGB (el canal que conté tots aquests components del color), pintam amb les eines normals. S'acolorirà sense afectar per res el dibuix original en blanc i negre, perquè es manté en un canal de color separat dels colors que anem aplicant.
g) En acabar, guardem la imatge en color.

a dalt   { A dalt }


[ Vigital ] [ Contactar ] [ Manual de diseño en castellano ] galeria PDF Il.lustració digital Maneig de les imatges programes Què fer i com
pàgina inicial